Lekcja odwrócona

anocórwdo ajckeL

Oglądnij instrukcję, dzięki której nauczysz się sprawdzać pogodę i już zawsze będziesz wiedział jak ubrać się w dowolny dzien.

http://scholaris.pl/zasob/106367?bid=0&iid=&query=prognoza+pogody&api=

 

Zapoznaj się z serwiesem pogody dostępnym pod adresem:

 

http://www.pogodynka.pl/

http://www.twojapogoda.pl/

 

Na zajęciach będziemy omawiac szczegółowo jego składniki.Oglądnij http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/prognoza-pogody/wideo/15314/14401065  prognozę pogody.Przygotuj się do zaprezentowania prognozy na lekcji.Będziesz klasowym prezneterem   pogody.

Co to jest odwrócona lekcja?

Odwrócona lekcja zakłada odwrócenie tradycyjnego modelu: przekazywanie wiadomości na lekcji, ćwiczenie i utrwalanie ich w ramach pracy domowej. Praca domowa zadawana jest jakby przed lekcją, jako wprowadzenie do niej – uczniowie, korzystając  z materiałów przygotowanych lub wybranych wcześniej przez nauczyciela zapoznają się z tematem lekcji przed zajęciami. Umożliwia to przeznaczenie zajęć lekcyjnych na grupową pracę uczniów, aktywności motywujące uczniów do pracy, takie jak dyskusja czy rozwiązywanie problemów, na stawianie pytań oraz na ćwiczenie i utrwalanie nabytych wcześniej wiadomości  i umiejętności.Uczniowie powinni zatem przygotować się do lekcji w domu lub – jeśli nie mają dostępu do komputera i internetu – w szkole. Zapoznają się z przygotowanymi  wcześniej przez nauczyciela materiałami, czytają wybrane teksty, oglądają krótkie filmy edukacyjne, słuchają nagrań, odpowiadają na zadane przez  pytania. Rolą nauczyciela jest samodzielne opracowanie materiałów dydaktycznych (np. w formie nagrania krótkiego wykładu czy prezentacji multimedialnej) lub wskazanie odpowiednich zasobów dostępnych w internecie (np. fragmentu audycji radiowej lub tekstu źródłowego).  Dzięki temu na zajęciach szkolnych nie musi już wygłaszać wykładu ani podawać podstawowych wiadomości i może skupić się na tym by ułatwić uczniom przyswojenie wiadomości i stosowanie ich w praktyce. Uczniowie powinni mieć w domu dostęp do treści edukacyjnych (takich jak filmiki, podcasty, animacje, prezentacje, teksty). Oczywiście mogą równolegle  korzystać podręczników tradycyjnych, jednak same podręczniki nie wystarczą. Lekcję odwróconą można prowadzić na każdy temat i  na wiele różnych sposobów.

 

 

tekst źródłowy CEO

Zdjęcie tygodnia